Ultra vysoká čistota Methylen Blue - Metylénová modrá 1g (USP kvalita, certifikovaný)

Novinka
4 body do vernostného systému

Cena
49 EUR s DPH

Značka

Kód produktu
METYL

Do 5-7 dní
ks

Methylen Blue 1g sa riedi vo fľaštičke s vodou. viac

Methylen Blue 1g

Pre redukciu oxidačného stresu, oxidačný stres sa spája so starnutím pokožky. Látky ako retinol, vitamín C majú anti-oxidačný účinok na pokožke. Užívanie methylen blue vo viacerých štúdiách na pubmede preukázalo jeho potenciál proti oxidačnému stresu. 

 • laboratórne certifikovaný
 • v zhode s USP stupňom - farmaceutická kvalita z Nemecka (lacné verzie sú vo forme farbív a obsahujú ťažké kovy, preto máme v ponuke len certifikovanú farmaceutickú čistotu)
 • ultra-vysoká čistota
 • bez formaldehydu
 • Každá šarža je testovaná na ťažké kovy (arzén, ortuť, olovo, kadmium, molybdén) a negatívna na organizmy (escherichia coli, salmonella, staphylococus aureus, pseudomonas euruginosa)
 • Tento produkt nie je určený na diagnostiku, liečbu, liečenie alebo prevenciu akejkoľvek choroby.

Balenie obsahuje: 

1ks methylen blue 1g, fľaštička 50ml, 1g v 50ml vody pripraví 2% roztok. 50ml je 1000 kvapiek, pri užívaní 10 kvapiek vydrží viac ako 3 mesiace. 

1kvapka je cca.1mg. 

Aké iné roztoky môžete pripraviť? BM = Metylen Blue prášok

 • 50ml vody + 1g MB = 2% roztok
 • 100ml + 1g MB = 1% roztok
 • 1000ml + 1g MB = 0,1% roztok

Skladovanie:

Vo forme prášku sa ľahko skladuje na dlhú dobu a môže sa použiť na prípravu akejkoľvek koncentrácie podľa potreby. Metylénová modrá je stabilná zmes s dlhou skladovateľnosťou. Malo by sa však skladovať na tmavom, suchom a chladnom mieste. Ideálne nastavenie je skladovať na tmavom mieste okolo 15-20 stupňov Celzia. Vo forme prášku sa dá ľahko skladovať až 3 roky.

 • Upozorňujeme, že prášok metylénovej modrej ultra vysokej čistoty má bronzovú farbu (bližšiu k tmavozelenej). Po zmiešaní s vodou získava typickú metylénovú modrú farbu.

Prečo je to antioxidant? Tu je popis experimentu: 

Je to experiment, ktorý má ukázať, ako funguje oxidácia, redukcia a katalyzátor. Vytvára bezfarebný roztok metylénovej modrej.
Kroky:

1. Vezmite 1 ml 1% metylénovej modrej.

2. Pridajte ju do pohára vody spolu s lyžicou cukru a štipkou draslíka (draslík je voliteľný).

3. Dobre premiešajte – získate bezfarebnú metylénovú modrú.

Dôvod: Metylénová modrá reaguje s kyslíkom vo vzduchu a podlieha oxidácii za vzniku bezfarebnej metylénovej modrej. Po zmiešaní väčšieho množstva kyslíka sa vráti do pôvodného stavu.

Štúdia, ktorá hovorí o jeho účinkoch proti starnutiu je zverejnená na pubmede. 

1. Potenciál metylénovej modrej ako lieku proti starnutiu, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34943887/

"Metylénová modrá (MB), ako prvý plne umelý liek, má široké spektrum klinických aplikácií. Okrem jeho dobre známych aplikácií pri chirurgickom farbení, malárii a methemoglobinémii, antioxidačné vlastnosti MB nedávno priniesli novú pozornosť tomuto storočnému lieku. Mitochondriálna dysfunkcia bola pozorovaná pri systematickom starnutí, ktoré postihuje mnoho rôznych tkanív, vrátane mozgu a kože. To vedie k zvýšenému oxidačnému stresu a vedie k následným fenotypom v podmienkach súvisiacich s vekom. MB môže obísť aktivitu komplexu I/III v mitochondriách a do určitej miery znížiť oxidačný stres. Tento prehľad sumarizuje nedávne štúdie o aplikáciách MB pri liečbe stavov súvisiacich s vekom, vrátane neurodegenerácie, straty pamäti, starnutia kože a ochorenia predčasného starnutia, progérie."

2. Potenciál starnutia metylénovej modrej pre dlhovekosť ľudskej pokožky, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28559565/

"Oxidačný stres je hlavnou príčinou starnutia pokožky, ktorá zahŕňa vrásky, pigmentáciu a oslabenú schopnosť hojenia rán. Aplikácia antioxidantov v starostlivosti o pleť je dobre akceptovaná ako účinný spôsob oddialenia procesu starnutia pleti. Metylénová modrá (MB), tradičný antioxidant zacielený na mitochondrie, preukázala silnú účinnosť zachytávania ROS v kultivovaných fibroblastoch ľudskej kože odvodených od zdravých darcov a od pacientov s progériou, genetickým ochorením predčasného starnutia. V porovnaní s inými široko používanými všeobecnými antioxidantmi a antioxidantmi zameranými na mitochondrie sme zistili, že MB bol účinnejší pri stimulácii proliferácie kožných fibroblastov a oddialení starnutia buniek. Test podráždenia kože vykonaný na in vitro rekonštruovanom 3D modeli ľudskej kože ukázal, že MB je bezpečný na dlhodobé používanie a nespôsobuje podráždenie ani pri vysokých koncentráciách. Aplikácia MB na tento 3D model kože ďalej preukázala, že MB zlepšila životaschopnosť pokožky, podporila hojenie rán a zvýšila hydratáciu pokožky a hrúbku dermy. Analýza génovej expresie ukázala, že liečba MB zmenila expresiu podskupiny proteínov extracelulárnej matrice v koži, vrátane zvýšenej regulácie elastínu a kolagénu 2A1, dvoch základných zložiek pre zdravú pokožku. Celkovo naša štúdia naznačuje, že MB má veľký potenciál v starostlivosti o pleť."

Video o dávkovaní: 5 kvapiek denne zdraví ľudia bez liekov, pretože niektoré lieky s methylenom blue môžu reágovať. 

Anglické videá

Dr. Clearield vo videu popisuje účinky (od 5:24 začína)

 • zvyšuje spotrebu kyslíka o 37-70%
 • zvyšuje produkciu ATP
 • zvyšuje využitie glukózy
 • zvyšuje NAD/NADH pomer
 • znižuje produkciu kyseliny mliečnej
 • funguje ako anti-oxidant
 • pôsobí ako alternatívny darca elektrónov v mitochondriálnom elektronovom transportnom reťazci
 • zvyšuje prietok krvi mozgom
 • pôsobí na hormóny a zvyšuje testosteron, progesteron, igf-1, voľný T3, dhea a znižuje kortizol, estradiol, regnerolone, prolaktín, oxytocín
 • anvirálny, antibakteriálny a antifungálny účinok, pôsobí proti parazitom v diagnostike a terapiách
 • antidepresívny účinok

Zaujímavé štúdie iné ako anti-aging účinky, ktoré by vás mohli zaujímať: 

1. Vplyv dlhodobej liečby metylénovou modrou na zloženie črevného mikrobiómu myší a jeho vzťah s kognitívnymi schopnosťami myší, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33206681/

"V posledných rokoch vzbudila metylénová modrá (MB) značný záujem ako potenciálne liečivo na liečbu methemoglobinémie a neurodegeneratívnych ochorení. MB je aktívny proti mikroorganizmom z rôznych taxonomických skupín. Zatiaľ však neboli vykonané žiadne štúdie o účinku MB na črevný mikrobióm modelových zvierat. Cieľom tejto práce bolo študovať vplyv rôznych koncentrácií MB na črevný mikrobióm myší a jeho vzťah s kognitívnymi schopnosťami myší. Ukázali sme, že nízka koncentrácia MB (15 mg/kg/deň) nespôsobila významné zmeny v zložení mikrobiómu. Pomer Bacteroidetes/Firmicutes klesol v porovnaní s kontrolou v 2. a 3. týždni. Mierny pokles hladín Actinobacteria bol zistený v 3. týždni experimentu. Boli tiež pozorované zmeny v obsahu Delta, Gamma a Epsilonproteobaktérií. Nenašli sme významné zmeny v zložení črevného mikrobiómu, ktoré by mohli naznačovať rozvoj dysbiózy alebo inej črevnej dysfunkcie. Súčasne vysoká koncentrácia MB (50 mg/kg/deň) viedla k výrazným zmenám, predovšetkým k zvýšeniu hladín Delta, Gamma a Epsilonproteobaktérií. Počas 4 týždňov terapie viedla liečba vysokou koncentráciou MB k zvýšeniu mediánu obsahu proteobaktérií na 7,49 % oproti 1,61 % v kontrolnej skupine. Nakoniec sme zistili, že MB v koncentrácii 15 mg/kg/deň zlepšuje kognitívne schopnosti myší, pričom sa zistila negatívna korelácia medzi obsahom Deferribacteres a kognitívnymi parametrami. Naše údaje rozširujú chápanie vzťahu medzi MB, kognitívnymi schopnosťami a črevným mikrobiómom s ohľadom na antibakteriálne vlastnosti MB."

2. Skúmanie metylénovej modrej a jej derivátov pri liečbe Alzheimerovej choroby: Komplexný prehľad náhodných kontrolných štúdií, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38022191/

"Metylénová modrá (MB) a jej zlúčeniny sa skúmajú z hľadiska ich potenciálneho prínosu pri liečbe Alzheimerovej choroby (AD). AD je široko rozšírená neuropatologická porucha charakterizovaná postupným poklesom kognitívnych schopností, čo nakoniec vedie k rozvoju ťažkej demencie. Očakáva sa, že v dôsledku starnutia populácie dôjde k významnému zvýšeniu prevalencie AD. Histopatologicky sa AD vyznačuje prítomnosťou intracelulárnych klbiek neurofibrilárnych tkanív (NFT) a extracelulárnych amyloidných plakov v mozgu. MB je tiofenazínové farbivo so schválením FDA na liečbu niekoľkých chorôb. Jeho jednoduchosť pri prechode cez hematoencefalickú bariéru a potenciálne terapeutické použitie pri ochoreniach centrálneho nervového systému zvýšili záujem o jeho aplikáciu na liečenie AD. Prehľad literatúry zahŕňa randomizované klinické štúdie skúmajúce potenciálne prínosy MB pri liečbe AD. Zistenia štúdií naznačujú, že podávanie MB preukázalo zlepšenie kognitívnych funkcií, zníženie akumulácie plakov obsahujúcich beta-amyloid, zlepšenie pamäti a kognitívnych funkcií u zvierat a má antioxidačné vlastnosti, ktoré môžu zmierniť oxidačný stres a zápal. v mozgu. Tento prehľad hodnotí moderný a najnovší výskum aplikácie MB na liečbu AD."

3. Hodnotenie fotodynamickej inaktivácie (PDI) na báze metylénovej modrej proti intracelulárnym vírusom B-CoV a SARS-CoV2 pod rôznymi svetelnými zdrojmi in vitro ako základ pre nové lokálne liečebné stratégie v ranej fáze infekcie Covid19, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34863949/

Lokálna antivírusová fotodynamická inaktivácia (PDI) sa môže ukázať ako užitočný nástroj na zníženie vírusovej záťaže v oblasti nosa a hrdla v ranej fáze infekcie Covid19. Infekčnosť aj prognóza infekcií SARS-CoV-2 vo včasnej fáze môžu závisieť od vírusovej záťaže v tejto oblasti. Cieľom našej štúdie bolo nájsť zjednodušenú možnosť terapie PDI proti koronavírusom v tejto oblasti s nízkou dávkou metylénovej modrej (MB) ako fotosenzibilizátora a použitím LED svetla namiesto lasera. Ako náhradu za vírusy SARS-CoV2 sme najprv začali s bunkami U373 infikovanými BCoV. Použili sme 810nm diódový laser s dávkou svetla 300mW/cm2 a 100J/cm2, ako aj 590nm LED a širokopásmovú LED s intenzitou ožiarenia 10 000 lx každý (doba ožiarenia 2,5 a 10 min) a koncentráciami senzibilizátora 0,001 % a 0,0001 %. Experimenty so senzibilizátorom 0,001 % MB ukázali podobné výsledky pri všetkých expozíciách. Logaritmický redukčný faktor sa pohyboval medzi ≥ 5,29 a ≥ 5,31 (0,001 % MB senzibilizátor) a ≥ 4,6 a ≥ 5,31 (0,0001 % MB). Predĺženie doby ožarovania LED z 2 na 5 a 10 minút tieto výsledky nezmenilo. Na rozdiel od prístupov buniek infikovaných BCoV v tme, ošetrených samotným senzibilizátorom 0,001 % a 0,0001 % MB, bolo možné veľa zvyškových vírusov detegovať po 10 minútach inkubácie (RF 0,9 a RF 1,23 pre 0,001 % MB a 0,0001 % MB V našich experimentoch SARS-CoV-2 s bunkami infikovanými VERO E6 sa čas ožarovania skrátil na 1, 2 a 3 minúty pre obe koncentrácie so zvyšujúcou sa intenzitou širokopásmového LED žiarenia z 20 na 50 a 100 000 lx. (RF 4,67 pre 0,001 % a 0,0001 %). To ukázalo minimálnu koncentráciu 0,0001 % MB a minimálnu intenzitu žiarenia 20 000 lx vedie k 99,99 % zníženiu intracelulárnych a extracelulárnych vírusov po jednej minúte expozície.

4. Multimodálne randomizované funkčné MR zobrazovanie účinkov metylénovej modrej v ľudskom mozgu, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5084971/

"Nízka dávka metylénovej modrej môže zvýšiť funkčnú zobrazovaciu aktivitu MR počas úloh s trvalou pozornosťou a krátkodobou pamäťou a zlepšiť obnovu pamäte."

5. Od mitochondriálnej funkcie k neuroprotekcii – nová úloha pre metylénovú modrú, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28840449/

"Metylénová modrá (MB) je osvedčený liek s dlhou históriou používania, a to vďaka rôznorodému rozsahu použitia a minimálnemu profilu vedľajších účinkov. MB sa klasicky používa na liečbu malárie, methemoglobinémie a otravy oxidom uhoľnatým, ako aj ako histologické farbivo. Jeho úloha v mitochondriách však v posledných rokoch vyvolala veľký obnovený záujem. MB môže presmerovať elektróny v mitochondriálnom prenosovom reťazci elektrónov priamo z NADH do cytochrómu c, čím zvyšuje aktivitu komplexu IV a účinne podporuje mitochondriálnu aktivitu a zároveň zmierňuje oxidačný stres. Okrem priaznivého účinku na mitochondriálnu ochranu je MB tiež známe, že má silné účinky pri zmierňovaní neurozápalu. Mitochondriálna dysfunkcia bola identifikovaná ako zdanlivo zjednocujúci patologický jav v širokom spektre neurodegeneratívnych porúch, čo teda stavia metylénovú modrú do pozície sľubného terapeutika. V štúdiách in vitro aj in vivo MB preukázal pôsobivú účinnosť pri zmierňovaní neurodegenerácie a sprievodných behaviorálnych fenotypov na zvieracích modeloch pre také stavy, ako je mŕtvica, globálna cerebrálna ischémia, Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba a traumatické poškodenie mozgu. Tento prehľad sumarizuje nedávnu prácu, ktorá stanovila MB ako sľubného kandidáta na neuroprotekciu, s osobitným dôrazom na príspevok mitochondriálnej funkcie k nervovému zdraviu. Okrem toho tento prehľad stručne preskúma spojenie medzi MB, neurogenézou a zlepšenou kognitívnou schopnosťou, pokiaľ ide o kognitívny pokles súvisiaci s vekom."

Na Slovensku sa používa: 

Methylen Blue alebo metylenová modrá je oficiálne registrovaný liek pod značkou provenblue a používa sa pri methemoglobinémii infúzne, pri otravách kysličníkom uhoľnatým, ktorý sa naviaže na hemoglobín, alebo pri otravách arzénom.

Nesmie sa podávať ani užívať v prípade užívania týchto liekov: 

Methylthioninium chloride nemáte dostávať v prípade užívania určitých liekov na liečbu depresie alebo úzkosti, ktoré ovplyvňujú sérotonín, chemickú látku v mozgu. Pri použití v kombinácii s nasledovnými liekmi môže metyltionínium-chlorid spôsobiť serotonínový syndróm, ktorý môže byť potenciálne život ohrozujúci. K takýmto liekom patria:

 • selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRI), napríklad citalopram, escitalopram, fluoxetín, fluvoxamín, paroxetín, sertralín a zimelidín,

 • bupropión,

 • buspirón,

 • klomipramín,

 • mirtazapín,

 • venlafaxín

 • inhibítory monoaminooxidázy

Opioidy, napríklad tramadol, fentanyl, petidín, a dextrometorfán, môžu tiež zvýšiť riziko rozvinutia sérotonínového syndrómu, keď sa používajú v kombinácii s metyltionínium-chloridom.

Použitie:

Jedno z najpopulárnejších použití metylénovej modrej dnes je v chémii, biológii, medicíne a mikrobiológii na farbenie alebo zvýrazňovanie rezov vzoriek pre zvieracie, bakteriálne a krvné tkanivá. Môže sa použiť na podrobné skúmanie foriem, štruktúr a umiestnení mŕtvych buniek, bunkových štruktúr a iných tkanív v rastlinách a zvieratách.

Roztok metylénovej modrej obsahuje modré farbivo, ktoré farbí kyslé zložky živočíšnych buniek (ako je jadro) na modro, čo umožňuje ich ľahké skúmanie a analýzu počas mikroskopie, histológie, hematológie, morfológie a iných biologických výskumov. Metylénová modrá funguje dobre ako kontrastné farbivo pre Eozín Y, červené farbivo používané na farbenie spojivového tkaniva a cytoplazmy. Používa sa tiež pri farbení podľa Grama na identifikáciu grampozitívnych a gramnegatívnych baktérií.

Tento produkt je však určený na výskumné účely. Berte sa vedomie, že zakúpením produktu ste si vedomý, že si ho kupujete na výskumné účely. 

TÁTO KVALITA JE VŠAK NAJVYŠŠIA MOŽNÁ KVALITA. JE BEZPEČNÁ AJ PRE ĽUDSKÚ SPOTREBU NA VÝSKUMNÉ ÚČELY.