Obchodné meno: Kingray s.r.o.

 • Adresa: Ružová 728/2, 050 01 Revúca
 • IČO: 45 396 736 
 • DIČ: 2022974932
 • IČ DPH: SK2022974932
 • Zapísaná v Obchodnom registri, okresný súd Banská Bystrica, oddiel: sro, vložka číslo 17785/S
 • IBAN: SK67 0200 0000 0027 1121 6253

  Infolinka Hyaluron produkty:

  • E-mail: info@hyaluron.sk

  Odborné informácie, technické informácie:

  • Mobil: +421 907 173 910 Ing. František Kokoš
  • Reklamácie email: reklamacie@hyaluron.sk

  Ekonomický úsek:

  • Mobil: +421 918 988 998 Ing. Viera Kokošová
  • E-mail: info@hyaluron.sk

  Zodpovedný vedúci a vedúci technického úseku:

  • Mobil: +421 907 173 910 Ing. František Kokoš
  • E-mail: reklamacie@hyaluron.sk

  Pracovná doba:

  • PO - PIA: 9.00 - 16.00
  Príjem objednávok cez e-shop: nonstop

  Prevádzka spoločnosti (adresa pre písomný styk): 

  Kingray s.r.o. Ulica a číslo: Ružová 728/2
  PSČ a mesto: 050 01 Revúca, Slovensko

  Orgán dozoru:

  Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
  Dolná 46
  974 01 Banská Bystrica 1
  e-mail: bb@soi.sk
  Na emaily a telefonáty reagujeme iba v rámci pracovnej doby. Na emaily odpovieme v lehote 3 pracovných dní od obdržania.