AKCIE - Balenie / dávka počet dní - 25 ml denne / 20 dní